Preventief medisch onderzoek

Ervaren cardiologen analyseren de uitkomst van de bloedtest en de urinetest in combinatie met een inventarisatie van uw persoonlijke omstandigheden. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van uw specifieke risico's op het gebied van hartfalen, nierschade en diabetes. Middels een rapportage krijgt u de uitkomst van dit onderzoek tezamen met (een toelichting op uw) testresultaten binnen 7 werkdagen thuisgestuurd.

Deze complete M3 Medical Thuistest kost € 249 incl. verzendkosten en bevat o.a. een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter t.w.v. € 69,95

Heeft u een verhoogd risico?

Preventief thuistesten op het gebied van hartfalen, nierschade, diabetes en overgewicht met de M3 Medical Thuistest.

Belangrijke feiten: Eén op de drie Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte. Bij vrouwen zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één.

Meer dan 1 miljoen mensen hebben in Nederland een hart- of vaatziekte waarvan dit bekend is bij de gezondheidszorg.

Misschien heeft u in uw omgeving te maken gehad met hartfalen en voelt u zelf ook weleens klachten. Of misschien wilt u gewoon uit voorzorg uw risico's op het gebied van hartfalen goed laten onderzoeken door een specialist.

De M3 Medical thuistest is voor iedereen die wil weten hoe het met zijn of haar gezondheid is gesteld.

Grote stap voor preventief medisch onderzoek

De M3 Medical thuistest is een grote stap op het gebied van preventieve thuistesten. Het is tevens in lijn met de toekomstvisie van de Nederlandse hartstichting zoals onderstaand filmpje illustreert